Asiakirjat ja käyttöehdot

Luottosopimus ja yleiset ehdot

CREDITSTAR FINLAND OY:N
LUOTTOSOPIMUS JA YLEISET EHDOT

Creditstar Finland Oy:n luottosopimus

Luotonantaja: Creditstar Finland Oy (jäljempänä ”Creditstar” tai ”Luotonantaja”)
Y-tunnus: 2301802-7
Postiosoite: c/o Luna house, Mannerheimintie 12 B, 5. krs
00100 Helsinki
Puhelinnumero: 09 425 99688
Sähköposti: asiakaspalvelu@creditstar.fi

Luotonottaja (jäljempänä ”Luotonottaja” tai ”Asiakas”):
Nimi: _____
Henkilötunnus: _____
Postiosoite: _____, _____, _____
Puhelinnumero: _____
Sähköposti: _____

Etelä-Suomen Aluehallintoviraston luotonantajarekisterin rekisteröintitunnus: 2011/PU1724A.

Tähän luottosopimukseen sovelletaan Creditstar Finland Oy Oy:n yleisiä ehtoja, jotka ovat tämän sopimuksen liitteenä (Liite 2). Luotonantajan ja Luotonottajan välinen sopimus muodostuu yhtenä kokonaisuutena tästä luottosopimusasiakirjasta, Creditstar Finland Oy Oy:n yleisistä ehdoista sekä vakiomuotoisista eurooppalaisista kuluttajaluottotiedoista (SECCI) (Liite 3).

Luottoehdot:

Luoton tyyppi: jatkuva luotto
Luottoraja: 2000 €
Edellisen luoton pääoma: Luotonottajan edellisen luoton yhteydessä nostamien varojen kokonaismäärä, jota Luotonottaja ei ole maksanut takaisin:
_____
Luottosopimuksen voimassaoloaika: voimassa toistaiseksi
Sopimuksen tekopäivä: _____
Sopimuksen numero: _____
Takaisinmaksupäivä: Luotonottajan nostamien varojen kokonaismäärä maksetaan takaisin tämän sopimusasiakirjan liitteenä 1 olevan lyhennystaulukon mukaisesti siinä ilmoitettuina päivinä
Luottorajasta tehtävän luottoerän noston määrä: _____
Myönnetystä Luottorajasta peritään päiväkohtainen luottokustannus, joka on suuruudeltaan 0,01% Luottorajan määrästä
Ensimmäinen takaisinmaksupäivä: _____
Ensimmäinen kuukausierä: _____
Viitenumero: _____

Luoton luottohakemuksen käsittelyaika ja varojen tilitysaika pankkitilille: 0–4 päivää luottohakemuksen tekemisestä. Tämä edellyttää, että Asiakas läpäisee Luotonantajan luottokelpoisuustarkastuksen. Varoja ei tilitetä uusille asiakkaille klo 23.00–07.00 välisenä aikana.

Luotonottaja voi milloin tahansa nostaa Luottorajasta haluamansa määrän (huomioiden verkkopalvelussa olevat kertanostoa koskevat lisärajoitukset kuten vähimmäisnostomäärä) edellyttäen, että Luottorajasta on jäljellä käyttämätöntä lainapääomaa. Kun Luotonottaja maksaa takaisin Luottoa, suoritetut lyhennykset vapauttavat varoja Luotonottajan käyttöön Luottorajan puitteissa.

Luoton korko, muut luottokustannukset ja todellisen vuosikoron määräytymisen perusteet. Luoton korko on kiinteä _____ %. Luoton korko lasketaan päivittäin. Luoton koron lisäksi myönnetystä Luottorajasta peritään päiväkohtainen palkkio, jonka suuruus on 0,01% Luotorajan määrästä.

Kuluttajansuojalain 7 luvun 6 §:n tarkoittama todellinen vuosikorko on 23,85 % ja sen edustama esimerkki perustuu oletukseen, että asiakkaalle on myönnetty 2 000 euron Credistar luotto, josta tämä nostaa kerralla täydet 2 000 euroa ja maksaa Luoton takaisin kahdessatoista (12) samansuuruisessa erässä kahdentoista (12) kuukauden aikana yhtä suurissa kiinteissä erissä eli jokainen kuukausierä on 186,51 €

Luotonottajana olen tutustunut luotonantajan tietosuojaselosteeseen osoitteessa https://www.creditstar.fi/site/help/documents ja tämän sopimuksen allekirjoituksella vahvistan olevani tietoinen siitä, millä tavalla henkilötietojani käsitellään sopimuksen toteuttamiseksi.

Luotonottajana olen tutustunut luotonantajan tietosuojaselosteeseen osoitteessa https://www.creditstar.fi/site/help/documents ja hyväksyn henkilötietojeni käsittelemisen sähköistä suoramarkkinointia varten. Voin koska tahansa perua suostumukseni helposti ja ilmaiseksi, kirjautumalla Creditstarin itsepalveluun osoitteessa https://www.creditstar.fi

Seuraava lisäys koskee vain tapausta missä luotonantaja on siirtänyt lainasopimukseen perustuvat saamisensa ja oikeutensa eteenpäin:

Lainanantaja on siirtänyt lainasopimukseen _____ perustuvat saamisensa ja oikeutensa [SIA Mintos Finance No.10, reg. 40203387694, Skanstes street 52, Riga, LV-1013, Latvia] jolla oikeus siirtää oikeudet edelleen. Siirto on peruutettavissa vain siirronsaajan suostumuksella. Lainan siirrosta huolimatta lainansaajan tulee maksaa siirron jälkeen lainaan liittyvät velvoitteensa alkuperäiselle lainanantajalle. Siirto ei vaikuta lainansaajan oikeuksiin tai velvollisuuksiin. [SIA Mintos Finance No.10] on valtuuttanut lainanantajan hallinnoimaan siirrettyjä saamisia. Ellei erikseen muuta ilmoiteta, lainanantajalla on oikeus käyttää [SIA Mintos Finance No.10] puhevaltaa lainasopimukseen perustuvissa asioissa sekä hoitaa lainasaamisen mahdolliseen perintään liittyvät toimenpiteet4. Lainasopimukseen liittyvä asiakaspalvelu jatkuu entisellään [Creditstar Finland Oy], joten edellä tässä sopimuksessa ilmoitetut asiakaspalvelun puhelinnumerot ja muut yhteystiedot säilyvät ennallaan.

Liite 1

Creditstar Finland Oy:n yleiset ehdot

Creditstar Finland Oy (jäljempänä ”Creditstar” tai ”Luotonantaja”) myöntää Luottorajan sitä hakeneelle henkilöasiakkaalle (jäljempänä ”Luotonottaja” tai ”Asiakas”) seuraavien yleisten ehtojen mukaisesti. Asiakkaan ja Creditstarin välinen sopimus muodostuu luottosopimuksesta, näistä Creditstar Finland Oy Oy:n yleisistä ehdoista (liite 2) ja vakiomuotoisista eurooppalaisista kuluttajaluottotiedoista (SECCI) (Liite 3).

1. Luottorajan hakeminen

Luotonantaja voi myöntää enintään 2000 euron Luottorajan kuluttajille, jotka ovat vähintään 18-vuotiaita, asuvat Suomessa, joilla on suomalainen henkilötunnus ja jotka ovat hoitaneet raha-asiansa nuhteettomasti. Lisäksi vaaditaan, että kuluttajilla on suomalainen matkapuhelinliittymä, voimassa oleva sähköpostiosoite ja suomalainen pankkitili.

Luotonottajan on haettava Luottorajaa verkossa osoitteessa www.creditstar.fi tai Creditstarin mobiilisovelluksessa - täytettävällä ja lähetettävällä hakemuksella. Luotonottajan on myös kirjauduttava verkkopalveluun ja syötettävä vaaditut henkilö- ja luottotiedot oikein. Rekisteröityessään Luotonottajan on luotava henkilökohtainen salasana, jota hän käyttää kirjautuessaan henkilökohtaiselle yksityisasiakkaan tililleen verkko- osoitteessa www.creditstar.fi. Luotonottaja kirjautuu henkilökohtaiselle yksityisasiakkaan tililleen mainitulla salasanalla ja käyttäjätunnuksena käytettävällä puhelinnumerollaan tai sähköpostiosoitteellaan. Luotonottaja ei saa luovuttaa tai muulla tavoin paljastaa salasanaa toiselle henkilölle, ja Luotonottaja on velvollinen pitämään salasanan luottamuksellisena ja varmistamaan, että kukaan muu ei saa salasanaa selville. Luotonottaja on vastuussa kaikesta Luotonottajan salasanan ja henkilökohtaisen tilin luvattomasta käytöstä sekä tämän luvattoman käytön aiheuttamista vahingoista. Luotonottajan on viipymättä ilmoitettava Creditstarille, jos hän epäilee salasanansa päätyneen toisen henkilön tietoon. Creditstarilla on oikeus jäädyttää Luotonottajan henkilökohtainen tili tai salasana välittömästi, jos Creditstarilla on aihetta epäillä, että Luotonottajan tiliä käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti.

Luotonottaja on vastuussa antamien tietojensa oikeellisuudesta ja totuudenmukaisuudesta. Luotonottaja on velvollinen ilmoittamaan Luotonantajalle kaikista henkilötietoihin tulleista muutoksista sopimuksen koko voimassaolon ajan ilman aiheetonta viivytystä. Kun Luotonottaja on rekisteröitynyt, Creditstar Finland Oy Oy:n yleiset ehdot ja vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot lähetetään asiakkaan sähköpostiosoitteeseen. Luotonottaja voi tallentaa ja/tai tulostaa mainitut asiakirjat.

Luotonottajan on luettava lähetetyt asiakirjat huolellisesti ja kokonaan. Luotonottajan tulee jatkaa hakemuksen tekemistä vain, jos hän hyväksyy mainitut ehdot. Jos Luotonottaja hyväksyy ehdot, hänen on verkkosivun kautta vahvistettava lukeneensa, ymmärtävänsä ja hyväksyvänsä nämä ehdot, ennen kuin hakemus voidaan lähettää. Sen jälkeen Luotonottajalle lähetetään yksilöllisen verkkolinkin sisältävä vahvistussähköpostiviesti, ja Luotonottaja vahvistaa hakemuksen ja rekisteröitymisen napsauttamalla linkkiä. Luotonottaja tunnistetaan vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain mukaisesti Liikenne- ja viestintäviraston ylläpitämään rekisteriin merkityn tunnistusvälineiden tarjoajan tai tunnistusvälityksen palveluntarjoajan avulla.

Luotonantaja arvioi Luotonottajan luottokelpoisuuden ennen Luottorajan myöntämistä. Luotonantaja arvioi luottokelpoisuuden Luotonottajan antamien tietojen ja julkisissa rekistereissä saatavilla olevien tietojen perusteella. Luotonantaja tarkastaa rekistereissä olevat tiedot sen jälkeen, kun Luotonottajan henkilöllisyys on vahvistettu. Luotonottaja varmistaa Luotonottajan henkilöllisyyden erikseen myös Luotonottajalle tehtävällä puhelulla. Lähettämällä hakemuksen Luotonottaja antaa Luotonantajalle oikeuden varmistaa Luotonottajan henkilö- ja/tai luottotiedot. Luotonottaja antaa Luotonantajalle oikeuden hankkia Luotonottajaa koskevia tietoja Suomen Asiakastieto Oy:ltä ja/tai Bisnode Finland Oy:ltä ja muista kolmannen osapuolen tietopalveluista. Luotonantaja voi käyttää luottokelpoisuuden arvioinnissa myös omia tietokantojaan. Luotonantaja voi käyttää tietoja Luottorajan ja Luoton myöntämiseen ja valvomiseen. Luotonantajalla on oikeus varmistaa Luotonottajan hakemuksessa antamat tiedot, ja tätä tarkoitusta varten Luotonantajalla on oikeus pyytää Luotonottajalta lisätietoja ja lisäasiakirjoja, esimerkiksi jäljennös Luotonottajan palkkatositteesta, pankin tiliotteesta tai muusta asiakirjasta, jonka pyytämisen laki sallii Luotonottajan taloustilanteen arvioimiseksi. Luotonantaja ei ole velvollinen palauttamaan asiakirjoja Luotonottajalle.

2. Luottorajan myöntäminen

Luotonantaja tekee hakemusta koskevan päätöksen saatuaan kaikki pyytämänsä tiedot ja asiakirjat ja arvioituaan Luotonottajan luottokelpoisuuden. Luotonantajalla on oikeus hylätä luottorajahakemus ilmoittamatta hylkäämisen syytä Luotonottajalle.

Luotonantajan ja Luotonottajan välisen sopimuksen katsotaan syntyneen, kun Luotonantaja on tehnyt myönteisen luottorajapäätöksen. Luotonantajan on ilmoitettava Luotonottajalle päätöksestään. Sopimus muodostuu henkilökohtaisesta luottosopimuksesta, vakiomuotoisista eurooppalaisista kuluttajaluottotiedoista (SECCI) ja näistä yleisistä ehdoista. Mainitut asiakirjat ovat aina saatavana Luotonottajan henkilökohtaisen tilin kautta osoitteessa www.creditstar.fi, ja Luotonottaja voi tallentaa ja tulostaa nämä asiakirjat.

Luotonantajalla on oikeus siirtää sopimukseen perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle. Luotonottajalle on ilmoitettava siirrosta. Luotonottajalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai mitään sopimukseen perustuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle.

3. Asiakkaan vahvistukset

Hakemalla luottoa Asiakas vahvistaa, että:

- Asiakas on solminut sopimuksen ja valinnut tarjotuista tuotteista haluamansa omasta vapaasta tahdostaan;
- kaikki Asiakkaan antamat tiedot ovat oikeita ja totuudenmukaisia - Asiakas kykenee esittämään asiakirjat, jotka vahvistavat annetut tiedot oikeiksi;
- Asiakas kykenee täyttämään sopimukseen perustuvat, erityisesti Asiakkaan taloudellista tilannetta, koskevat velvollisuutensa;
- Asiakas ilmoittaa viipymättä Luotonantajalle kaikista antamiensa tietojen muutoksista; ja
- Asiakas on lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt sopimuksen, joka koostuu henkilökohtaisesta luottosopimuksesta, vakiomuotoisista eurooppalaisista kuluttajaluottotiedoista (SECCI) ja näistä yleisistä ehdoista.

Hakemalla luottoa Asiakas vahvistaa olevansa tietoinen sekä hyväksyvänsä sen, että Creditstar voi luovuttaa tai siirtää Asiakkaan tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:
Frank Technologies Inc.; Benhauer Sp. Z.o.o.; Google; Mailgun Technologies, Inc.; Sendsmaily OÜ; Sendinblue SAS; Messente Communications OÜ; Posti Messaging Oy; IP Kõnekeskuste OÜ; Müügimeistrite Aktsiaselts; Facebook; Smartresponse A/S; Helsingin OP Pankki Oyj; Danske Bank A/S, Suomen sivuliike; Aktia Pankki Oyj; Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike; Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta; Suomen sivukonttoritoiminta; Oma Säästöpankki Oyj; POP Pankki; Säästöpankki; S-Pankki Oy; Ålandsbanken Abp; Elisa Oyj; Telia Finland Oyj; Instantor AB; Signicat AS; Suomen Asiakastieto Oy (mm. positiivinen rekisteri eli rekisteri, jossa käsitellään tietoja kuluttajien ottamista luotoista); Aktsiaselts Big Data Scoring; AS Mintos Marketplace; Finance House Nord OY; Urban Deli OÜ; Creditstar International OÜ; Creditstar Group AS ja/tai sen tytäryritykset; ThreatMetrix, Inc.; Mobius Solutions, Ltd. (Optimove); Slack Technologies, Inc.; Data Driven OÜ; WhatsApp Ireland Limited; Lendermarket Limited; Mega Limited; HG Baltic OÜ; Trustly Group AB.

Käsittelyn sekä tietojen siirtämisen tai luovutuksen tarkoitus on ilmoitettu Creditstar Finland Oy:n rekisteri- ja tietosuojaselosteen 4. jaksossa.

4. Luottorajan suuruus ja maksuaika

Luottorajan suuruus on 2 000 euroa. Asiakas voi valita nostavansa Luottorajasta haluamansa määrän (50 euron välein, esim. 50, 100, 150 jne. euroa). Jos vain osa myönnetystä Luottorajasta käytetään, jäljellä oleva osuus on milloin tahansa Asiakkaan myöhemmin käytettävissä, mikäli Asiakas ei ole jättänyt yhtä tai useampaa erääntynyttä erää maksamatta tai muulla tavoin jättänyt täyttämättä Luotonantajan ja Luotonottajan välisen sopimuksen mukaisia velvoitteitaan tai Luotonantajan ja Luotonottajan välisessä sopimuksessa ei ole toisin todettu.

Maksuaika on Luottorajan suuruudesta riippuen, ja Asiakkaan valinnan mukaan 1–12 kuukautta (kuukauden välein, esim. 1, 2, 3, 4 jne. kuukautta). Maksuaika alkaa sinä päivänä, kun Asiakas on tehnyt Luottorajasta noston ja tämä Luotto on tilitetty Asiakkaan pankkitilille. Luottorajasta tehtävän uuden luottoerän noston yhteydessä mahdollinen aiempi Luotto yhdistetään Luottorajasta tehtävän uuden luottoerän noston määrään tilityksen yhteydessä. Jokaisen uuden Luottorajasta tehtävän luottoerän noston yhteydessä päivitetään luottosopimuksen lyhennystaulukko.

Luottoraja on palautuva, mikä tarkoittaa sitä että kun Asiakas maksaa takaisin Luottoa, suoritetut lyhennykset vapauttavat varoja Asiakkaan käyttöön Luottorajan puitteissa.

Luotonantajalla on oikeus estää Luottorajan käyttö ja siitä tehtävät uudet luottoerien nostot, jos:
- Luotonantajalla on syytä epäillä Luottorajan oikeudetonta tai lainvastaista käyttöä tai petosta;
- riski Asiakkaan kykenemättömyydestä täyttää maksuvelvollisuuksiaan on lisääntynyt oleellisesti; tai
- Asiakas ei maksa yhtä tai useampaa erääntynyttä erää tai muulla tavoin jättää täyttämättä sopimuksen mukaiset velvoitteensa.

5. Luottokustannukset

Myönnetystä Luottorajasta peritään päiväkohtainen luottokustannus, joka on suuruudeltaan 0,01 % Luottorajan määrästä. Tämä palkkio maksetaan kuukausittain jälkikäteen takaisinmaksuerien yhteydessä.

Lisäksi Asiakkaan käyttämästä Luotosta peritään valittuun maksuaikaan perustuvaa vuotuista kiinteää _____ %:n luoton korkoa. Tämä luoton korko lasketaan päivittäin, ja luoton korkoa laskettaessa huomioidaan kuukauden todellisten päivien määrä ja vuodessa katsotaan olevan 360 päivää. Luoton korko maksetaan kuukausittain jälkikäteen. Asiakkaan on maksettava luoton korkoa siitä päivästä alkaen, kun Luotto on tilitetty Asiakkaan tilille, siihen päivään saakka, kunnes Asiakas on maksanut Luoton takaisin Luotonantajalle.

Todellinen vuosikorko saadaan laskemalla kaikkien Luoton vuotuisten luottokustannusten suhde Luoton määrään lyhennykset huomioiden. Laskennassa huomioidaan takaisinmaksuaika ja oletetaan, että luoton korko ja muut luottokustannukset pysyvät muuttumattomina sopimuksen voimassaolon ajan ja että Luotto maksetaan takaisin sopimuksen mukaan. Todellinen vuosikorko sisältää luoton koron ja muut luottokustannukset. Todellista vuosikorkoa laskettaessa vuodessa katsotaan olevan 365 päivää.

6. Takaisinmaksu

Asiakkaan on maksettava Luoton käytössä oleva pääoma, luoton korko ja muut luottokustannukset takaisin Luotonantajalle kiinteinä kuukausierinä Lyhennystaulukon mukaisesti. Asiakkaan on suoritettava takaisinmaksuerät ajallaan luottosopimukseen mukaiseen eräpäivään mennessä.

Luotonantaja voi siirtää Luottoon ja/tai siihen liittyvät oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle, missä tapauksessa Asiakkaan on suoritettava Luottoon liittyvät takaisinmaksut tälle kolmannelle osapuolelle. Luotonantaja ilmoittaa Asiakkaalle, mikäli Luottoon liittyvät takaisinmaksut suoritetaan muulle taholle kuin Luotonantajalle. Hyväksymällä nämä yleiset ehdot Asiakas antaa suostumuksena sille, että Luotonantajan siirrettyä tähän luottosopimukseen perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa siirronsaaja saa luovuttaa Luotonantajalle tiedon siitä, onko Asiakas maksanut Luottoon liittyvät takaisinmaksut sopimuksen mukaisesti.

Asiakkaan Luotonantajalle tai kolmannelle osapuolelle suorittamat maksut kohdistetaan seuraavassa järjestyksessä: muut luottokustannukset kuin luoton korko, luoton korko, käytössä olevan Luoton pääoma sekä muistutus- ja perintäilmoitusmaksut.

7. Viivästyskorko, maksumuistutukset ja perintäkulut

Jos kuukausierää tai muuta erääntyvää summaa ei makseta eräpäivään mennessä, Luotonantajalla on oikeus periä Asiakkaalta viivästyskorkoa.

Asiakas on velvollinen maksamaan korkolain 4 §:n 2 momentin mukaista viivästyskorkoa luoton koron mukaan jokaiselta päivältä, jonka maksu viivästyy, 180 päivän ajan laskun erääntymispäivästä alkaen, minkä jälkeen Asiakas on velvollinen maksamaan korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa, jolloin korko on seitsemän (7) prosenttiyksikköä kulloinkin voimassa olevaa viitekorkoa korkeampi.

Creditstar lähettää ensimmäisen maksumuistutuksen 14 päivää eräpäivän jälkeen ja toisen maksumuistutuksen 30 päivää eräpäivän jälkeen. Creditstar voi veloittaa 5 euroa tai lain salliman enimmäismäärän kustakin Asiakkaalle lähetetystä maksumuistutuksesta. Creditstar voi lähettää maksumuistutukset sähköpostitse. Maksumuistutuksen lisäksi Creditstar voi lähettää Asiakkaalle veloituksetta lisämuistutuksia tekstiviestitse ja sähköpostitse.

Jos Asiakkaan maksusuoritus viivästyy yli 30 päivää, Creditstarilla on oikeus valtuuttaa kolmas osapuoli hoitamaan Luoton hallintaa. Creditstar tai kolmannen osapuolen perintätoimisto voi veloittaa 5 euroa tai lain salliman enimmäismäärän kustakin Asiakkaalle lähetetystä perintäilmoituksesta. Ensimmäinen perintäilmoitus lähetetään 45 päivää eräpäivän jälkeen ja toinen perintäilmoitus 60 päivää eräpäivän jälkeen. Perintäilmoitusten lisäksi Asiakkaalle voidaan lähettää veloituksetta muistutuksia tekstiviestitse ja sähköpostitse.

8. Eräpäivän siirto

Asiakas voi hakea erääntymättömän maksun eräpäivän siirtoa. Eräpäivän siirrolla tarkoitetaan sitä, että kuukausierän tai -erien eräpäivää siirretään eteenpäin. Mikäli eräpäivää siirretään eteenpäin vähintään 14 päivää, Luotonantaja veloittaa Asiakkaalta siirrosta 5 euron maksun. Eräpäivän siirto tapahtuu vasta, kun Luotonantaja on saanut maksun eräpäivän siirrosta. Maksun perimisestä ja sen määrästä ilmoitetaan ennen eräpäivän siirtohakemuksen tekemistä.

Asiakas voi hakea eräpäivän siirtoa verkossa kirjautumalla Creditstarin verkkosivulle osoitteessa www.creditstar.fi tai ottamalla yhteyttä Creditstarin asiakaspalveluun sähköpostitse tai puhelimitse. Luotonantaja voi yksin oman harkintansa mukaan hylätä eräpäivän siirtohakemuksen.

9. Lykkääminen

Mikäli Asiakkaan erääntyneet maksut ovat viivästyneet yli 30 päivää, Asiakas voi hakea erääntyneen maksun eräpäivän lykkäämistä 30 päivällä ottamalla sähköpostitse yhteyttä Creditstarin asiakaspalveluun. Jokaisesta Asiakkaan tekemästä lykkäyksestä veloitetaan 5 euron maksu. Maksu lisätään seuraavaan maksettavaan kuukausierään. Lykkäämisen hakeminen ei vaikuta näiden yleisten ehtojen kohdan 7 mukaisiin maksumuistutuksiin ja perintäilmoituksiin ja niiden maksuihin.

Luotonantaja voi yksin oman harkintansa mukaan hylätä lykkäämishakemuksen.

10. Takaisinmaksusuunnitelma

Luotonantaja voi tarjota Asiakkaalle mahdollisuuden laatia takaisinmaksusuunnitelma yksityisasiakkaan henkilökohtaisella tilillä osoitteessa www.creditstar.fi.

Takaisinmaksusuunnitelman kesto voi olla 1–12 kuukautta. Kuukausittaiset lyhennyserät määräytyvät takaisinmaksusuunnitelman keston mukaan siten, että edellisen luoton pääoma sekä Luotto jaetaan kuukausien määrällä.

Takaisinmaksusuunnitelman perustamismaksu perustuu Luotonantajan saatavan pääomaan seuraavasti: 1) jos pääoma on 0–100 euroa tai takaisinmaksusuunnitelma kattaa enintään neljä (4) maksuerää, maksu on 20 euroa, 2) jos pääoma on 101–1 000 euroa ja maksusuunnitelma käsittää enemmän kuin neljä (4) maksuerää, maksu on 30 euroa, ja 3) jos pääoma on yli 1 000 euroa tai enemmän ja maksusuunnitelma käsittää enemmän kuin neljä (4) maksuerää, maksu on 50 euroa. Takaisinmaksusuunnitelma astuu voimaan, kun Luotonantaja on saanut takaisinmaksusuunnitelman perustamismaksun Asiakkaalta. Luotonantaja voi yksin oman harkintansa mukaan hylätä takaisinmaksusuunnitelman.

Mikäli Asiakkaalla on voimassa oleva takaisinmaksusuunnitelma, Asiakas ei voi hakea lyhennyksetöntä aikaa tai tehdä uutta nostoa Luottorajasta. Eräpäivän lykkäämistä voi kuitenkin hakea myös voimassa olevan takaisinmaksusuunnitelman aikana.

11. Maksamatta jättämisestä ilmoittaminen luottotietorekisteriin

Creditstarilla on oikeus ilmoittaa maksuvelvollisuuksien laiminlyönnistä luottotietorekisteriin, jos Asiakkaan maksu on viivästynyt vähintään 60 päivää alkuperäisestä eräpäivästä ja asiakkaalle on vähintään 21 päivää ennen tietojen ilmoittamista lähetetty kirjallinen huomautus, jossa ilmoitetaan maksamatta jättämistä koskevien tietojen ilmoittamisesta luottotietorekisteriin sekä maksamatta jättämistä koskevien tietojen säilyttämisen ehdoista.

12. Sopimuksen päättyminen

Luotto on jatkuva luotto, ja sopimus on voimassa toistaiseksi.

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus milloin tahansa. Asiakkaan on ilmoitettava sopimuksen irtisanomisesta Luotonantajalle kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen suunniteltua sopimuksen päättymispäivää. Luotonantajalla on oikeus irtisanoa sopimus milloin tahansa ilmoittamalla irtisanomisesta Asiakkaalle kirjallisesti vähintään kaksi (2) kuukautta ennen sopimuksen päättymistä. Kummassakin tapauksessa Asiakas on velvollinen maksamaan Luoton käytössä olevan pääoman, luoton koron ja muut luoton kustannukset Luotonantajalle irtisanomisilmoituksen jättämisen aikaan voimassa olevan sopimuksen mukaisesti.

Luotonantajalla on oikeus periä muutoin erääntymätön maksuerä, mikäli Asiakas on suorittanut tämän sopimuksen mukaisen maksun myöhässä tai on muulla tavoin rikkonut sopimusta. Luotonantajalla on oikeus käyttää mainittua oikeutta, jos erääntynyt maksu on vähintään yhden (1) kuukauden myöhässä ja edelleen maksamatta. Muita sopimusrikkomuksia ovat muun muassa väärien tai harhaanjohtavien tietojen ilmoittaminen luottorajahakemuksen yhteydessä.

Luotto erääntyy neljän (4) viikon tai, jos Asiakkaalle on aiemmin lähetetty muistutus viivästymisestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, kahden (2) viikon kuluessa siitä päivästä, jolloin erääntymisilmoitus on annettu tai lähetetty kirjallisena Asiakkaalle. Jos Asiakas tänä aikana maksaa viivästyneen maksun tai oikaisee muun sopimusrikkomuksen, erääntyminen kumotaan.

Luoton erääntyminen tarkoittaa, että Asiakas on velvollinen maksamaan koko Luoton käytössä olevan pääoman sekä luoton korot, muut luottokustannukset ja muut kulut yhdellä kertaa ja sopimus päättyy eikä Luottorajasta ole mahdollista tehdä uusia luottoerien nostoja.

Maksun viivästyessä Luotonantajalla ei ole oikeutta periä muutoin erääntynyttä maksuerää, jos viivästyminen johtuu Asiakkaan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta vastaavasta Asiakkaasta riippumattomasta syystä, paitsi jos tämä on viivästymisen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen ilmeisen kohtuutonta Luotonantajan kannalta. Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava tällaisesta tilanteesta Luotonantajalle.

Luotto erääntyy välittömästi, jos Asiakas kuolee, julistetaan maksukyvyttömäksi tai tekee oikeuden vahvistaman velkajärjestelysopimuksen.

13. Ennenaikainen takaisinmaksu

Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus maksaa koko käytössä oleva Luoton pääoma tai sen osa takaisin ennenaikaisesti. Mikäli Asiakas maksaa koko käytössä olevan Luoton pääoman takaisin ennenaikaisesti, Asiakkaan on ilmoitettava luotonantajalle koko Luoton takaisinmaksun päivämäärä, ja Luotonantaja laskee sopimuksen mukaisen koron ja myönnetystä Luottorajasta peritään päiväkohtainen palkkion kyseisen päivämäärän mukaan ja ilmoittaa koron ja päiväkohtaisen palkkion määrän Asiakkaalle. Asiakkaalta peritään tällöin myös luoton perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet todelliset kulut, jotka koostuvat Asiakkaan tunnistamisesta ja tämän luottotietojen tarkistamisesta, ja jotka ovat suuruudeltaan 6,87 euroa.

14. Peruuttamisoikeus

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla peruuttamisesta Luotonantajalle 14 päivän kuluessa sopimuksen solmimisesta tai siitä, kun Asiakas on vastaanottanut sopimuksen. Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisena, ja se toimitetaan Luotonantajalle kirjepostina tai sähköpostitse. Peruuttamisilmoituksessa on oltava Asiakkaan koko nimi, henkilötunnus, peruuttamispyyntö sekä paikka, aika ja Asiakkaan allekirjoitus.

Mikäli Asiakas peruuttaa sopimuksen, hän on velvollinen maksamaan takaisin nostamansa Luoton pääoman ja maksamaan kertyneet korot sopimuksen mukaisesti laskettuna alkaen siitä päivästä, jolloin Luoton pääoma tilitettiin Asiakkaan tilille, siihen saakka, kunnes Luotto maksettiin takaisin Luotonantajalle, viipymättä enintään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksesta. Jos Asiakas ei maksa tämän nostamaa Luoton pääomaa ja sille kertynyttä luoton korkoa 30 päivän kuluessa, peruuttaminen on mitätön ja sopimus pysyy voimassa.

Peruuttamisoikeutta ei sovelleta sopimuksen muuttamisen yhteydessä.

15. Asiakaspalvelu

Asiakas voi sopimukseen liittyvissä asioissa ottaa yhteyttä Creditstarin asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@creditstar.fi, puhelimitse numeroon ja verkko-osoitteessa ja verkko-osoitteessa www.creditstar.fi online-keskustelun kautta tai lähettämällä viestin Asiakkaan henkilökohtaisen tilin kautta.

16. Tietosuoja ja markkinointi

Asiakkaan henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Asiakkaan henkilötietoja käytetään mm. laskutukseen, asiakassuhteen hallintaan, rahoituksen järjestelyihin ja markkinointiin.

Creditstarilla on oikeus lähettää Asiakkaalle markkinointiviestejä sähköpostitse ja tekstiviestitse, mikäli Asiakas on antanut luvan tällaiseen markkinointiin. Creditstar kysyy Asiakkaan suostumusta suoramarkkinointiin puhelimitse. Asiakas voi milloin tahansa kieltää suoramarkkinoinnin ottamalla yhteyttä Creditstarin asiakaspalveluun.

Henkilötietojen käsittelyä kuvataan tarkemmin tietosuojaselosteessa.

17. Valvontaviranomaiset

Kuluttajaluottojen myöntämistä valvovat viranomaiset ovat Suomen kuluttaja-asiamies ja Suomen kilpailu- ja kuluttajavirasto (www.kkv.fi) sekä kuluttajaviraston alaisina toimivat aluehallintoviraston paikalliset maistraatit (www.avi.fi).

18. Ylivoimainen este

Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan kaikkia ennakoimattomissa olevia tekijöitä ja/tai olosuhteiden muutoksia, jotka ovat Creditstarin hallitsemattomissa ja joita Creditstar ei voi kohtuudella välttää. Creditstarin on ilmoitettava Asiakkaalle tällaisista tilanteista mahdollisimman pian. Creditstar ei ole vastuussa mistään ylivoimaisen esteen aiheuttamista vahingoista.

19. Sopimuksen muuttaminen

Luotonantajalla on oikeus yksin oman harkintansa mukaan muuttaa sopimuksen yleisiä ehtoja sekä sopimukseen liittyviä maksuja.
Muutoksia sovelletaan voimassa oleviin sopimuksiin vain, jos muutos johtuu sovellettavien lakien muutoksista, viranomaispäätöksistä tai muista hyväksyttävistä syistä. Muutoksia sovelletaan voimassa oleviin sopimuksiin yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun Luotonantaja on ilmoittanut Asiakkaalle sopimuksen muutoksista sähköpostitse. Asiakkaalla on tällöin tämän yhden (1) kuukauden mittaisen ajan puitteissa mahdollisuus irtisanoa sopimuksensa päättymään muutosten johdosta.

20. Noudatettava laki ja riitojen ratkaisu

Luotonantajan ja Luotonottajan väliseen sopimukseen ja näihin Creditstar Finland Oy:n yleisiin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mikäli Luotonantajan ja Luotonottajan välisestä sopimuksesta tai näistä Creditstar Finland Oy:n yleisistä ehdoista aiheutuvaa riitaa ei saada ratkaistua yhteisymmärryksessä Asiakkaan ja Creditstarin välisillä neuvotteluilla, Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus kuluttajariitalautakuntaan (www.kuluttajariita.fi). Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Vaihtoehtoisesti Asiakas voi nostaa Luotonantajaa vastaan kanteen Helsingin käräjäoikeudessa tai Asiakkaan kotipaikan käräjäoikeudessa. Luotonantajalla tai kolmannella osapuolella, jolle Luotonantaja on siirtänyt oikeutensa, on oikeus nostaa asiakasta vastaan kanne Asiakkaan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Yritys: Creditstar Finland Oy
Y-tunnus: 2301802-7
Postiosoite: c/o Luna house, Mannerheimintie 12 B, 5. krs 00100 Helsinki
Puh.: 09 425 99688
Faksi:
Sähköposti: asiakaspalvelu@creditstar.fi

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot

Luotonantaja Creditstar Finland Oy
Osoite c/o Luna house, Mannerheimintie 12 B, 5. krs, 00100 Helsinki
Puhelinnumero 09 425 99688
Sähköpostiosoite asiakaspalvelu@creditstar.fi
Internetosoite creditstar.fi

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

Luottotyyppi Jatkuva luotto
Luoton kokonaismäärä
Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa.
2 000,00-10 000,00 €
Nostoa koskevat ehdot
Tämä tarkoittaa, miten ja milloin rahat ovat saatavissa.
Luotonantaja myöntää luoton luotonsaajan käytettäväksi luottoaikana. Luotonsaaja nostaa haluamansa määrän luottoa yhdessä tai useammassa erässä pankkitililleen luotonantajan palvelussa.
Luottosopimuksen voimassaoloaika Luottosopimus on voimassa toistaiseksi.
Maksuerät ja tarvittaessa se järjestys, jossa maksut kohdistetaan eri saatavien lyhentämiseen Luotto maksetaan takaisin kuukausierissä, jotka sisältävät luoton pääoman lyhennyksen, koron ja luottorajasta perittävän päiväkohtaisen palkkion, joka on 0,01% luoton kokonaismäärästä.

Luotonsaajan suoritus kohdistetaan seuraavassa järjestyksessä: päiväkohtainen palkkio ja muut maksut, korot, luoton pääoma ja perintäkulut.
Maksettava kokonaismäärä
Tarkoittaa lainapääoman määrää sekä korkoja ja mahdollisia luottoonne liittyviä muita kustannuksia.
Luoton kokonaismäärä riippuu luoton käytöstä, sen takaisinmaksusta ja luottosopimuksen voimassaoloajasta. Arvioitu maksettavaksi tulevan luoton kokonaismäärä, jos luottoa on esimerkiksi 2 000 euroa, korkoineen ja kuluineen on 2238,12 euroa olettaen, että luottoaika on yksi vuosi, luoton korko on 14,99% sekä luottorajasta perittävä päiväkohtainen palkkio on 0,01% luoton kokonaismäärästä ja luotto maksetaan takaisin 12 saman suuruisena eränä kuukauden välein.

3. Luoton kustannukset

Lainakorko Luoton nimellinen vuosikorko on 14.99 %.
Todellinen vuosikorko
Kokonaiskustannukset ilmaistuina vuosikorkona luoton kokonaismäärälle.

Todellisen vuosikoron perusteella on helpompi vertailla erilaisia tarjouksia.
Luoton todellinen vuosikorko on 23.85 %, kun luoton määrä on 2 000,00 €, laina-aika 12 kuukautta ja luotto nostetaan kerralla kokonaan.

Todellinen vuosikorko sisältää luoton koron ja luottorajasta perittävän päiväkohtaisen palkkion, joka on 0,01% luoton kokonaismäärästä. Luottoon mahdollisesti tehtävistä muutoksista aiheutuvat kustannukset, vapaaehtoiset lisäpalveluiden kustannukset sekä liittyvät kustannukset eivät sisälly todelliseen vuosikorkoon.
Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin otettava

- vakuutus
- tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus

Jos näiden palvelujen kustannukset eivät ole luotonantajan tiedossa, ne eivät sisälly todelliseen vuosikoroon.
Ei
Ei
Muut kustannukset Luotonsaajan tulee maksaa luottorajasta perittävä päiväkohtainen palkkio, joka on 0,01% luoton kokonaismäärästä.

Maksunlykkäyksen soveltamisesta peritään luottoehtojen mukainen maksu. Jokaisesta luotonsaajan tekemästä eräpäivän siirrosta peritään 5 euron maksu, jos eräpäivän siirto tehdään ennen eräpäivää. Maksusuunnitelmasta luotonsaajalta perittävä maksu on 1) 20 euroa, mikäli lainapääoma on 0-100 euroa, 2) 30 euroa, mikäli lainapääoma on 101-1 000 euroa ja 3) 50 euroa, mikäli lainapääoma on 1 001 euroa tai enemmän.
Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja luottosopimukseen liittyviä kustannuksia voidaan muuttaa Luotonantajalla on oikeus muuttaa voimassa olevaan luottosopimukseen liittyviä kustannuksia, jos muutos johtuu lakimuutoksesta, viranomaisen päätöksestä tai muusta perustellusta syystä. Lisäksi luotonantajalla on oikeus muuttaa voimassaolevaan luottosopimukseen liittyviä kustannuksia, jos muutokset ovat luotonsaajalle myönteisiä tai eivät heikennä luotonsaajan asemaa.

Muutoksista ilmoitetaan luotonsaajalle sähköpostitse ennen muutosten voimaantuloa.
Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut
Maksujen maksamatta jättämisellä voi olla vakavia seurauksia (esimerkiksi pakkomyynti) ja luoton saaminen voi vaikeutua.
Luotonsaaja on velvollinen korvaamaan luotonantajalle kaikki kustannukset ja palkkiot, jotka aiheutuvat luotonantajalle luoton ja siihen liittyvien maksujen perinnästä.

Luotonsaaja on velvollinen maksamaan viivästyskorkoa jokaiselta päivältä, jona kuukausierä tai muu maksu on viivästynyt. Viivästyskorko on korkolain 4 §:n 2 momentissa säädetyn mukainen kyseisessä lain kohdassa säädetyn enimmäisajan eli 180 päivää siitä, kun velka on kokonaisuudessaan erääntynyt, minkä jälkeen viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentin mukaan.

Kirjallisesta maksumuistutuksesta ja -huomautuksesta peritään 5 euroa per muistutus/huomautus. Luotonsaaja on velvollinen korvaamaan erääntyneen saatavan perinnästä aiheutuvat lain mukaiset kohtuulliset kulut.

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia

Peruuttamisoikeus
Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän kuluessa.
Kyllä. Tarkemmat ohjeet peruuttamisoikeuden käyttämisestä ovat kohdassa 5 b.
Ennenaikainen takaisinmaksu
Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osittain.
Kyllä
Haku tietokannasta
Luotonantajan on annettava teille maksutta välittömästi tieto luottotietorekisteriin tehdystä hausta, jos luottohakemus on hylätty tämän haun perusteella. Tätä ei sovelleta, jos tällaisten tietojen antaminen on Euroopan yhteisön lainsäädännössä kielletty tai se on oikeusjärjestyksen perusteiden tai yleisen turvallisuuden tavoitteiden vastaista.
Luotonantaja käyttää luottoa myöntäessään ja luottoa valvoessaan hakijan henkilöluottotietoja, joita voidaan hankkia Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n luottotietorekistereistä tai muista vastaavista kolmansien osapuolten tietopalveluista.

Jos luottohakemus on hylätty luottotietorekisteristä saatujen henkilöluottotietojen perusteella, luotonsaajalle ilmoitetaan luottotietojen käytöstä.
Oikeus saada luottosopimusluonnos Teillä on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta luottosopimusluonnos. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos luotonantaja ei pyynnön esittämishetkellä ole halukas tekemään luottosopimusta teidän kanssanne. Kyllä

5. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot

a) Luotonantajan osalta
Rekisteröinti Creditstar Finland Oy on rekisteröity Suomen kaupparekisteriin y-tunnuksella 2301802-7.
Valvova viranomainen Kuluttajaluottoja valvovat viranomaiset ovat kuluttaja-asiamies ja Kuluttaja- ja kilpailuvirasto (www.kkv.fi) sekä sen alaisina aluehallintovirastot (www.avi.fi).
b) Luottosopimuksen osalta
Peruuttamisoikeuden käyttö Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa luottosopimus ilmoittamalla siitä luotonantajalle 14 päivän kuluessa luottosopimuksen tekemisestä tai siitä ajankohdasta, kun luotonsaaja on saanut kappaleen luottosopimuksesta.

Peruuttamisilmoitus tulee tehdä kirjallisesti ja toimittaa luotonantajalle postitse osoitteeseen Creditstar Finland Oy, c/o Luna house, Mannerheimintie 12 B, 5. krs, 00100 Helsinki, tai sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@creditstar.fi.

Peruuttamisilmoituksessa täytyy olla vähintään seuraavat tiedot: luotonsaajan koko nimi, henkilötunnus, ilmoitus peruuttamisoikeuden käyttämisestä sekä aika, paikka ja luotonsaajan allekirjoitus.

Luotonsaaja on velvollinen suorittamaan luotonantajalle saamansa luoton sekä luoton koron ajalta, jonka luotto on ollut luotonsaajan käytettävissä. Luottosopimuksen nojalla luotonsaajan saamat varat korkoineen on palautettava 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen tekemisestä uhalla, että peruuttaminen raukeaa ja luottosopimuksen voimassaolo jatkuu.
Luottosopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä ja toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke Luottosopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Mikäli luottosopimuksesta johtuvia riitaisuuksia ei saada ratkaistua sovinnollisesti, luotonsaajalla on oikeus nostaa kanne luotonantajaa vastaan Helsingin käräjäoikeudessa tai luotonsaajan Suomessa sijaitsevan kotipaikan käräjäoikeudessa. Luotonantajalla on oikeus nostaa kanne luotonsaajaa vastaan luotonsaajan kotipaikan käräjäoikeudessa.
Kielijärjestelyt Ennakkotiedot ja sopimusehdot annetaan suomen kielellä. Luotonantaja käyttää luottosopimussuhteen aikana suomen kieltä.
c) Oikeussuojan osalta
Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja oikeussuojamenettelyjen olemassaolo Luotonsaaja voi saattaa luottoon liittyvän asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi (www.kuluttajariita.fi). Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan luotonsaajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).
Evästekäytäntö

Evästekäytäntö

Evästeet ovat tiedostoja, jotka tallennetaan laitteellesi, kun vierailet verkossa eri verkkosivuja. Niiden avulla ei kerätä henkilökohtaisia tietoja. Evästeet ovat tärkeitä mm. verkkosivun toiminnoille ja varmistavat, että verkkosivut sekä palvelumme toimii odotusten mukaisesti. Evästeiden avulla voimme tehdä sivustomme käytöstä Sinulle helppoa ja tehokasta.

Evästeiden avulla voimme tunnistaa sivuillemme uudelleen saapuvan käyttäjän, ja tehdä siten sivustostamme käytöstä henkilökohtaisemman. Evästeitä voidaan käyttää myös markkinointi- tai mainosviestien lähettämiseen tai näyttämiseen sinulle. Evästeiden säilytysaika laitteellasi vaihtelee: suurin osa evästeistä poistetaan selauskerran jälkeen, kun taas jotkut säilyvät pidempään. Evästeet on mahdollista poistaa milloin tahansa.

Sivustollamme voi lisäksi olla joitakin yhteistyökumppaniemme evästeitä, joiden avulla on mahdollista seurata em. mainonnan tehokkuutta ja sivuston liikennettä (lisätiedot). Myös näiden evästeiden tiedot on mahdollista poistaa selaimista milloin vain.

Toivoessasi voit estää evästeet kokonaan. Tätä varten selaimesi asetuksia on muutettava. Lisätietoja saat tästä.

Edellä mainittuja, sivustolla käytettäviä evästeitä koskevia tietoja voidaan tarvittaessa päivittää säädösten ja asetusten mukaisesti ilman erillistä ilmoitusta. Päivitetyt tiedot ovat aina saatavillasi heti kun muutokset otetaan käyttöön sivustollamme.

Lisätiedot ulla.ugast@creditstar.com

×