Asiakirjat ja käyttöehdot

Luottosopimus ja yleiset ehdot

CREDITSTAR FINLAND OY:N
LUOTTOSOPIMUS JA YLEISET EHDOT

Creditstar Finland OY:n luottosopimus

Luotonantaja: Creditstar Finland Oy (jäljempänä ”Creditstar” tai ”Luotonantaja”)
Y-tunnus: 2301802-7
c/o Business Center Aleksi, Aleksanterinkatu 15 B, 6. krs
00100 Helsinki
Puhelinnumero: 09 425 99688
Sähköposti: asiakaspalvelu@creditstar.fi

Luotonottaja (jäljempänä ”Luotonottaja” tai ”Asiakas”):
Nimi: _____
Henkilötunnus: _____
Postiosoite: _____, _____, _____
Puhelinnumero: _____
Sähköposti: _____

Etelä-Suomen Aluehallintoviraston luotonantajarekisterin rekisteröintitunnus: 2011/PU1724A.

Tähän sopimukseen sovelletaan Creditstar Finland Oy:n yleisiä ehtoja, jotka ovat tämän sopimuksen liitteenä (Liite 2). Luotonantajan ja luotonottajan välinen sopimus muodostuu tästä sopimusasiakirjasta, Creditstar Finland Oy:n yleisistä ehdoista sekä vakiomuotoisista eurooppalaisista kuluttajaluottotiedoista (SECCI) (Liite 3) yhdessä.

Luottoehdot:

Luoton tyyppi: jatkuva luotto
Luottoraja: 2000 €
Luotto kuluineen: Luotonottajan nostamien varojen kokonaismäärä (sisältäen myös koron ja lainanhoitokulut), jota Luotonottaja ei ole maksanut takaisin: _____
Luotto: Luotonottajan nostamien varojen kokonaismäärä, jota Luotonottaja ei ole maksanut takaisin.
Luottosopimuksen voimassaoloaika: voimassa toistaiseksi
Sopimuksen tekopäivä: _____
Sopimuksen numero: _____
Takaisinmaksupäivä: käytössä oleva Luotto kuluineen maksetaan takaisin tämän sopimusasiakirjan liitteenä 1 olevan lyhennystaulukon mukaan
Luottorajasta tehtävän luottoerän noston määrä: _____
Nostopalkkio: ______ euroa
Ensimmäinen takaisinmaksupäivä: _____
Ensimmäinen kuukausierä: _____
Viitenumero: _____

Luottorajasta tehtävän uuden luottoerän noston yhteydessä mahdollinen aiempi Luotto kuluineen (maksamatta oleva pääoma, Nostopalkkio sekä korot) yhdistetään Luottorajasta tehtävän uuden luottoerän noston määrään (eli pääomitetaan). Tämä saattaa tosiasiassa nostaa Luoton kokonaismäärän kuluineen yli yllä mainitun 2 000 euron Luottorajan. Jokaisen uuden Luottorajasta tehtävän noston yhteydessä tehdään uusi luottosopimus, joka korvaa kaikki aiemmat sopimukset, viestit, lupaukset ja tahdonilmaukset kyseiseen Luottoon kuluineen liittyen, mukaan lukien aiemmat luottosopimukset luotonottajan ja -antajan välillä koskien mahdollista aiempaan Luottoa ja lyhennystaulukkoa.

Korko, kulut ja todellisen vuosikoron määräytymisen perusteet.
Luoton vuotuinen nimelliskorko on _____%. Korkoa lasketaan päivittäin. Koron lisäksi jokaisesta Luottorajasta tehtävästä luottoerän nostosta peritään nostopalkkio, jonka suuruus on 6% Luotorajasta nostettavasta määrästä. Luotonottajan nostama määrä vähennetään Luottorajasta välittömästi.

Kuluttajansuojalain 7 luvun 6 §:n tarkoittama todellinen vuosikorko on 119,60% ja sen edustama esimerkki perustuu oletukseen, että asiakkaalle on myönnetty 2 000 euron Luotto, josta tämä nostaa kerralla täydet 2 000 euroa ja maksaa Luoton takaisin kahdessatoista (12) samansuuruisessa erässä kahdentoista (12) kuukauden aikana yhtä suurissa kiinteissä erissä eli jokainen kuukausierä on 247,52 €.

Luotonottajana olen tutustunut luotonantajan tietosuojaselosteeseen osoitteessa https://www.creditstar.fi/site/help/documents ja tämän sopimuksen allekirjoituksella vahvistan olevani tietoinen siitä, millä tavalla henkilötietojani käsitellään sopimuksen toteuttamiseksi.

Luotonottajana olen tutustunut luotonantajan tietosuojaselosteeseen osoitteessa https://www.creditstar.fi/site/help/documents ja hyväksyn henkilötietojeni käsittelemisen sähköistä suoramarkkinointia varten. Voin koska tahansa perua suostumukseni helposti ja ilmaiseksi, kirjautumalla Creditstarin itsepalveluun osoitteessa https://www.creditstar.fi

Liite 1

Creditstar Finland OY:n yleiset ehdot

Creditstar Finland Oy (jäljempänä ”Creditstar” tai ”Luotonantaja”) myöntää Luottorajan sitä hakeneelle henkilöasiakkaalle (jäljempänä ”Luotonottaja” tai ”Asiakas”) seuraavien yleisten ehtojen mukaisesti. Asiakkaan ja Creditstarin välinen sopimus muodostuu luottosopimuksesta, vakiomuotoisista eurooppalaisista kuluttajaluottotiedoista (SECCI) (Liite 3) ja näistä ehdoista.

1. Luottorajan hakeminen

Luotonantaja voi myöntää 2000 euron Luottorajan kuluttajille, jotka ovat vähintään 18-vuotiaita, asuvat Suomessa, joilla on suomalainen henkilötunnus ja jotka ovat hoitaneet raha-asiansa nuhteettomasti. Lisäksi vaaditaan, että kuluttajilla on suomalainen matkapuhelinliittymä, voimassa oleva sähköpostiosoite ja suomalainen pankkitili.

Luotonottajan on haettava Luottorajaa verkossa osoitteessa www.creditstar.fi täytettävällä ja lähetettävällä hakemuksella. Luotonottajan on myös kirjauduttava verkossa ja syötettävä vaaditut henkilö- ja luottotiedot oikein. Rekisteröityessään Luotonottajan on luotava henkilökohtainen salasana, jota hän käyttää kirjautuessaan henkilökohtaiselle yksityisasiakkaan tililleen verkossa osoitteessa www.creditstar.fi. Luotonottaja kirjautuu henkilökohtaiselle yksityisasiakkaan tililleen mainitulla salasanalla ja käyttäjätunnuksena käytettävällä puhelinnumerollaan tai sähköpostiosoitteellaan. Luotonottaja ei saa luovuttaa tai muulla tavoin paljastaa salasanaa toiselle henkilölle, ja Luotonottaja on velvollinen pitämään salasanan luottamuksellisena ja varmistamaan, että kukaan muu ei saa salasanaa selville. Luotonottaja on vastuussa kaikesta Luotonottajan salasanan ja henkilökohtaisen tilin luvattomasta käytöstä sekä tämän luvattoman käytön aiheuttamista vahingoista. Luotonottojan on viipymättä ilmoitettava Creditstarille, jos hän epäilee salasanansa päätyneen toisen henkilön tietoon. Creditstarilla on oikeus jäädyttää Luotonottajan henkilökohtainen tili tai salasana välittömästi, jos Creditstarilla on aihetta epäillä, että Luotonottajan tiliä käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti.

Luotonottaja on vastuussa annettujen tietojen oikeellisuudesta ja totuudenmukaisuudesta. Luotonottaja on velvollinen ilmoittamaan Luotonantajalle kaikista tietoihin tulleista muutoksista sopimuksen koko voimassaolon ajan ilman aiheetonta viivytystä. Kun Luotonottaja on rekisteröitynyt, Creditstar Finland Oy:n yleiset ehdot ja vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot lähetetään asiakkaan sähköpostiosoitteeseen. Luotonottaja voi tallentaa ja/tai tulostaa mainitut asiakirjat.

Luotonottajan on luettava lähetetyt asiakirjat huolellisesti ja kokonaan. Luotonottajan tulee jatkaa hakemuksen tekemistä vain, jos hän hyväksyy mainitut ehdot. Jos Luotonottaja hyväksyy ehdot, hänen on verkkosivun kautta vahvistettava lukeneensa, ymmärtävänsä ja hyväksyvänsä nämä ehdot, ennen kuin hakemus voidaan lähettää. Sen jälkeen Luotonottajalle lähetetään yksilöllisen verkkolinkin sisältävä vahvistussähköpostiviesti, ja Luotonottaja vahvistaa hakemuksen ja rekisteröitymisen napsauttamalla linkkiä. Luotonottaja tunnistetaan asiakkaan verkkopankkitunnusten (TUPAS-tunnistautuminen) tai muun kolmannen tunnistuspalveluntarjoajan avulla.

Luotonantaja arvioi Luotonottajan luottokelpoisuuden ennen Luottorajan myöntämistä. Luotonantaja arvioi luottokelpoisuuden Luotonottajan antamien tietojen ja julkisissa rekistereissä saatavilla olevien tietojen perusteella. Luotonantaja tarkastaa rekistereissä olevat tiedot sen jälkeen, kun Luotonottajan henkilöllisyys on vahvistettu. Lähettämällä hakemuksen Luotonottaja antaa Luotonantajalle oikeuden varmistaa Luotonottajan henkilö- ja/tai luottotiedot. Luotonottaja antaa Luotonantajalle oikeuden hankkia Luotonottajaa koskevia tietoja Suomen Asiakastieto Oy:ltä ja/tai Bisnode Finland Oy:ltä ja muista kolmannen osapuolen tietopalveluista. Luotonantaja voi käyttää luottokelpoisuuden arvioinnissa myös omia tietokantojaan. Luotonantaja voi käyttää tietoja Luottorajan ja Luoton myöntämiseen ja valvomiseen. Luotonantajalla on oikeus varmistaa Luotonottajan hakemuksessa antamat tiedot, ja tätä tarkoitusta varten Luotonantajalla on oikeus pyytää Luotonottajalta lisätietoja ja lisäasiakirjoja, esimerkiksi jäljennös Luotonottajan palkkatositteesta, pankin tiliotteesta tai muusta asiakirjasta, jonka pyytämisen laki sallii Luotonottajan taloustilanteen arvioimiseksi. Luotonantaja ei ole velvollinen palauttamaan asiakirjoja Luotonottajalle.

2. Luottorajan myöntäminen

Luotonantaja tekee hakemusta koskevan päätöksen saatuaan kaikki pyytämänsä tiedot ja asiakirjat ja arvioituaan Luotonottajan luottokelpoisuuden. Luotonantajalla on oikeus hylätä luottorajahakemus ilmoittamatta hylkäämisen syytä Luotonottajalle.

Luotonantajan ja Luotonottajan välisen sopimuksen katsotaan syntyneen, kun Luotonantaja on tehnyt myönteisen luottorajapäätöksen. Luotonantajan on ilmoitettava Luotonottajalle päätöksestään. Sopimus muodostuu henkilökohtaisesta luottosopimuksesta, vakiomuotoisista eurooppalaisista kuluttajaluottotiedoista (SECCI) ja näistä yleisistä ehdoista. Mainitut asiakirjat ovat aina saatavana Luotonottajan henkilökohtaisen tilin kautta osoitteessa www.creditstar.fi, ja Luotonottaja voi tallentaa ja tulostaa nämä asiakirjat.

Luotonantajalla on oikeus siirtää sopimukseen perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle. Luotonottajalle on ilmoitettava siirrosta. Luotonottajalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai mitään sopimukseen perustuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle.

3. Asiakkaan vahvistukset

Hakemalla luottoa Asiakas vahvistaa, että

- Asiakas on solminut sopimuksen omasta vapaasta tahdostaan
- kaikki Asiakkaan antamat tiedot ovat oikeita ja totuudenmukaisia - Asiakas kykenee esittämään asiakirjat, jotka vahvistavat annetut tiedot oikeiksi
- Asiakas kykenee täyttämään sopimukseen perustuvat, Asiakkaan taloudellista tilannetta koskevat velvollisuutensa
- Asiakas ilmoittaa viipymättä Luotonantajalle kaikista antamiensa tietojen muutoksista
- Asiakas on lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt sopimuksen ja sen ehdot.

Hakemalla luottoa Asiakas vahvistaa olevansa tietoinen sekä hyväksyvänsä sen, että Creditstar voi luovuttaa tai siirtää Asiakkaan tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:
Frank Technologies Inc.; Benhauer Sp. Z.o.o.; Google; Mailgun Technologies, Inc.; Sendsmaily OÜ; Sendinblue SAS; Messente Communications OÜ; Posti Messaging Oy; IP Kõnekeskuste OÜ; Müügimeistrite Aktsiaselts; Facebook; Smartresponse A/S; Helsingin OP Pankki Oyj; Danske Bank A/S, Suomen sivuliike; Aktia Pankki Oyj; Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike; Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta; Elisa Oyj; Instantor AB; Suomen Asiakastieto Oy (mm. positiivinen rekisteri eli rekisteri, jossa käsitellään tietoja kuluttajien ottamista luotoista); Aktsiaselts Big Data Scoring; Svea Finance AS; AS Mintos Marketplace; Finance House Nord OY; Urban Deli OÜ; Creditstar International OÜ; Creditstar Group AS; ThreatMetrix, Inc.; Mobius Solutions, Ltd. (Optimove); Slack Technologies, Inc.;

Käsittelyn sekä tietojen siirtämisen tai luovutuksen tarkoitus on ilmoitettu Creditstar Finland OY:n rekisteri- ja tietosuojaselosteen 4. jaksossa.

4. Luottorajan suuruus ja maksuaika

Luottorajan suuruus on 2 000 euroa. Asiakas voi valita nostavansa Luottorajasta haluamansa määrän (5 euron välein, esim. 50, 55, 60 jne. euroa). Jos vain osa myönnetystä Luottorajasta käytetään, jäljellä oleva osuus on milloin tahansa Asiakkaan myöhemmin käytettävissä, mikäli Asiakas ei ole jättänyt yhtä tai useampaa erääntynyttä erää maksamatta tai muulla tavoin jättänyt täyttämättä tämän sopimuksen mukaisia velvoitteitaan tai tässä sopimuksessa ei ole toisin todettu.

Maksuaika on Luottorajan suuruudesta riippuen ja Asiakkaan valinnan mukaan 1–12 kuukautta (kuukauden välein, esim. 1, 2, 3, 4 jne. kuukautta). Maksuaika alkaa sinä päivänä, kun Asiakas on tehnyt Luottorajasta noston ja tämä Luotto on tilitetty Asiakkaan tilille. Luottorajasta tehtävän uuden luottoerän noston yhteydessä mahdollinen aiempi Luotto kuluineen (maksamatta oleva pääoma, Nostopalkkio sekä korot) yhdistetään Luottorajasta tehtävän uuden luottoerän noston määrään (eli pääomitetaan). Tämä saattaa tosiasiassa nostaa Luoton kokonaismäärän kuluineen yli yllä mainitun 2 000 euron Luottorajan. Jokaisen uuden Luottorajasta tehtävän luottoerän noston yhteydessä tehdään uusi luottosopimus, joka korvaa kaikki aiemmat sopimukset, viestit, lupaukset ja tahdonilmaukset kyseiseen Luottoon kuluineen liittyen, mukaan lukien aiemmat luottosopimukset Luotonottajan ja -antajan välillä koskien mahdollista aiempaan Luottoa ja lyhennystaulukkoa.

Luottoraja on palautuva, mikä tarkoittaa sitä että kun Asiakas maksaa takaisin Luottoa, suoritetut lyhennykset vapauttavat varoja Asiakkaan käyttöön Luottorajan puitteissa.

Luotonantajalla on oikeus estää Luottorajan käyttö ja siitä tehtävät uudet luottoerien nostot, jos
- Luotonantajalla on syytä epäillä Luottorajan oikeudetonta tai lainvastaista käyttöä tai petosta
- riski Asiakkaan kykenemättömyydestä täyttää maksuvelvollisuuksiaan on lisääntynyt oleellisesti
- Asiakas ei maksa yhtä tai useampaa erääntynyttä erää tai muulla tavoin jättää täyttämättä sopimuksen mukaiset velvoitteensa.

5. Kulut

Luoton Nostopalkkio 6 (kuusi) % veloitetaan aina Luottorajan alla tehdyn luottoerän noston yhteydessä ja se lasketaan nostettavasta luottoerän määrästä. Luoton Nostopalkkio maksetaan kokonaisuudessaan ensimmäisen maksuerän yhteydessä. Nostopalkkiolla tarkoitetaan luottohakemuksen käsittelymaksua.

Lisäksi Asiakkaan käyttämästä Luotosta peritään valittuun maksuaikaan perustuvaa vuotuista nimelliskorkoa. Korko lasketaan päivittäin, ja korkoa laskettaessa huomioidaan kuukauden todellisten päivien määrä ja vuodessa katsotaan olevan 360 päivää. Korko maksetaan kuukausittain. Asiakkaan on maksettava korkoa siitä päivästä alkaen, kun Luotto on tilitetty Asiakkaan tilille, siihen päivään saakka, kunnes Asiakas on maksanut Luoton takaisin Luotonantajalle.

Todellinen vuosikorko saadaan laskemalla kaikkien Luoton vuotuisten kustannusten suhde Luoton määrään. Laskennassa huomioidaan takaisinmaksuaika ja oletetaan, että korko ja muut maksut ja veloitukset pysyvät muuttumattomina sopimuksen voimassaolon ajan ja että Luotto maksetaan takaisin sopimuksen mukaan. Todellinen vuosikorko sisältää Luoton nostokulun ja koron. Todellista vuosikorkoa laskettaessa vuodessa katsotaan olevan 365 päivää.

6. Takaisinmaksu

Asiakkaan on maksettava Luoton käytössä oleva pääoma, Luoton nostokulu ja muut maksut sekä korko takaisin Luotonantajalle kiinteinä kuukausierinä Lyhennystaulukon mukaisesti. Asiakkaan on suoritettava takaisinmaksuerät ajallaan luottosopimukseen mukaiseen eräpäivään mennessä.

Luotonantaja voi siirtää Luottoon ja/tai siihen liittyvät oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle, missä tapauksessa Asiakkaan on suoritettava Luottoon liittyvät takaisinmaksut tälle kolmannelle osapuolelle. Luotonantaja ilmoittaa Asiakkaalle, mikäli Luottoon liittyvät takaisinmaksut suoritetaan muulle taholle kuin Luotonantajalle. Hyväksymällä nämä luottoehdot Asiakas antaa suostumuksena sille, että Luotonantajan siirrettyä tähän luottosopimukseen perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa siirronsaaja saa luovuttaa Luotonantajalle tiedon siitä, onko Asiakas maksanut Luottoon liittyvät takaisinmaksut sopimuksen mukaisesti.

Asiakkaan Luotonantajalle tai kolmannelle osapuolelle suorittamat maksut kohdistetaan kuluihin seuraavassa järjestyksessä: Luoton nostokulu ja muut maksut, korko, käytössä olevan Luoton pääoma sekä muistutus- ja perintäilmoitusmaksut.

7. Viivästyskorko, maksumuistutukset ja perintäkulut

Jos kuukausierää tai muuta erääntyvää summaa ei makseta eräpäivään mennessä, Luotonantajalla on oikeus periä Asiakkaalta viivästyskorkoa.

Asiakas on velvollinen maksamaan korkolain 4 §:n 2 momentin mukaista viivästyskorkoa vuotuisen nimelliskoron mukaan jokaiselta päivältä, jonka maksu viivästyy, 180 päivän ajan laskun erääntymispäivästä alkaen, minkä jälkeen Asiakas on velvollinen maksamaan korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa, jolloin korko on seitsemän (7) prosenttiyksikköä kulloinkin voimassa olevaa viitekorkoa korkeampi.

Creditstar lähettää ensimmäisen maksumuistutuksen 14 päivää eräpäivän jälkeen ja toisen maksumuistutuksen 30 päivää eräpäivän jälkeen. Creditstar voi veloittaa 5 euroa tai lain salliman enimmäismäärän kustakin Asiakkaalle lähetetystä maksumuistutuksesta. Creditstar voi lähettää maksumuistutukset sähköpostitse. Maksumuistutuksen lisäksi Creditstar voi lähettää Asiakkaalle veloituksetta lisämuistutuksia tekstiviestitse ja sähköpostitse.

Jos Asiakkaan maksusuoritus viivästyy yli 30 päivää, Creditstarilla on oikeus valtuuttaa kolmas osapuoli hoitamaan Luoton hallintaa. Creditstar tai kolmannen osapuolen perintätoimisto voi veloittaa 5 euroa tai lain salliman enimmäismäärän kustakin Asiakkaalle lähetetystä perintäilmoituksesta. Ensimmäinen perintäilmoitus lähetetään 45 päivää eräpäivän jälkeen ja toinen perintäilmoitus 60 päivää eräpäivän jälkeen. Perintäilmoitusten lisäksi Asiakkaalle voidaan lähettää veloituksetta muistutuksia tekstiviestitse ja sähköpostitse.

8. Lyhennyksetön aika (Lyhennysvapaa)

Asiakas voi hakea lyhennyksetöntä aikaa, mikäli hänen erääntyneet maksunsa ovat viivästyneet enintään 30 päivää. Lyhennyksettömällä ajalla tarkoitetaan aikaa, jonka ajaksi Asiakkaan kaikkia velvollisuuksia siirretään myöhemmäksi. Luoton hallinta keskeytetään lyhennyksettömän ajan ajaksi.

Asiakas voi hakea lyhennyksetöntä aikaa verkossa kirjautumalla Creditstarin verkkosivulle osoitteessa www.creditstar.fi tai ottamalla yhteyttä Creditstarin asiakaspalveluun sähköpostitse tai puhelimitse. Lyhennyksettömän ajan kesto voi olla 5–30 päivää.

Lyhennyksettömästä ajasta veloitetaan maksu, jonka suuruus lasketaan jakamalla vuotuinen nimelliskorko 360 päivällä ja kertomalla se lyhennyksettömän ajan kestosta riippuen 5–30 päivällä. Lyhennyksetön aika alkaa vasta, kun Luotonantaja on saanut tämän maksun Asiakkaalta.

9. Lykkääminen

Mikäli Asiakkaan erääntyneet maksut ovat viivästyneet yli 30 päivää, Asiakas voi hakea eräpäivän lykkäämistä 30 päivällä ottamalla sähköpostitse yhteyttä Creditstarin asiakaspalveluun. Jokaisesta Asiakkaan tekemästä lykkäyksestä veloitetaan 5 euron maksu. Maksu lisätään seuraavaan maksettavaan kuukausierään. Lykkäämisen hakeminen ei vaikuta näiden ehtojen kohdan 7 mukaisiin maksumuistutuksiin ja perintäilmoituksiin ja niiden aksuihin.

Lykkäämistä voi hakea enintään kuusi (6) kertaa. Mikäli Asiakas tekee Luottorajan puitteissa uuden luottoerän noston, laskenta aloitetaan alusta ja Asiakas voi jälleen hakea lykkäämistä yhteensä kuusi (6) kertaa. Luotonantaja voi yksin oman harkintansa mukaan hylätä lykkäämishakemuksen.

10. Takaisinmaksusuunnitelma

Luotonantaja voi tarjota Asiakkaalle mahdollisuuden laatia takaisinmaksusuunnitelma yksityisasiakkaan henkilökohtaisella tilillä osoitteessa www.creditstar.fi.

Takaisinmaksusuunnitelman kesto voi olla 1–24 kuukautta. Kuukausittaiset lyhennyserät määräytyvät takaisinmaksusuunnitelman keston mukaan siten, että Luotto kuluineen jaetaan kuukausien määrällä.

Takaisinmaksusuunnitelman perustamismaksu perustuu Luotonantajan saatavan pääomaan seuraavasti: 1) jos pääoma on 0–100 euroa tai takaisinmaksusuunnitelma kattaa enintään neljä (4) maksuerää, maksu on 20 euroa, 2) jos pääoma on 101–1 000 euroa ja maksusuunnitelma käsittää enemmän kuin neljä (4) maksuerää, maksu on 30 euroa, ja 3) jos pääoma on yli 1 000 euroa tai enemmän ja maksusuunnitelma käsittää enemmän kuin neljä (4) maksuerää, maksu on 50 euroa. Takaisinmaksusuunnitelma astuu voimaan, kun Luotonantaja on saanut takaisinmaksusuunnitelman perustamismaksun Asiakkaalta. Luotonantaja voi yksin oman harkintansa mukaan hylätä takaisinmaksusuunnitelman.

Mikäli Asiakkaalla on voimassa oleva takaisinmaksusuunnitelma, Asiakas ei voi hakea lyhennyksetöntä aikaa tai tehdä uutta nostoa Luottorajasta. Eräpäivän lykkäämistä voi kuitenkin hakea myös voimassa olevan takaisinmaksusuunnitelman aikana.

11. Maksamatta jättämisestä ilmoittaminen luottotietorekisteriin

Creditstarilla on oikeus ilmoittaa maksuvelvollisuuksien laiminlyönnistä luottotietorekisteriin, jos Asiakkaan maksu on viivästynyt vähintään 60 päivää alkuperäisestä eräpäivästä ja asiakkaalle on vähintään 21 päivää ennen tietojen ilmoittamista lähetetty kirjallinen huomautus, jossa ilmoitetaan maksamatta jättämistä koskevien tietojen ilmoittamisesta luottotietorekisteriin sekä maksamatta jättämistä koskevien tietojen säilyttämisen ehdoista.

12. Sopimuksen päättyminen

Luotto on jatkuva luotto, ja sopimus on voimassa toistaiseksi.

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus milloin tahansa. Asiakkaan on ilmoitettava sopimuksen irtisanomisesta Luotonantajalle kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen suunniteltua sopimuksen päättymispäivää. Luotonantajalla on oikeus irtisanoa sopimus milloin tahansa ilmoittamalla irtisanomisesta Asiakkaalle kirjallisesti vähintään kaksi (2) kuukautta ennen sopimuksen päättymistä. Kummassakin tapauksessa Asiakas on velvollinen maksamaan Luoton käytössä olevan pääoman, koron ja muut maksut Luotonantajalle irtisanomisilmoituksen jättämisen aikaan voimassa olevan sopimuksen mukaisesti.

Luotonantajalla on oikeus periä muutoin erääntymätön maksuerä, mikäli Asiakas on suorittanut tämän sopimuksen mukaisen maksun myöhässä tai on muulla tavoin rikkonut sopimusta. Luotonantajalla on oikeus käyttää mainittua oikeutta, jos erääntynyt maksu on vähintään yhden (1) kuukauden myöhässä ja edelleen maksamatta. Muita sopimusrikkomuksia ovat muun muassa väärien tai harhaanjohtavien tietojen ilmoittaminen luottorajahakemuksen yhteydessä.

Luotto erääntyy neljän (4) viikon tai, jos Asiakkaalle on aiemmin lähetetty muistutus viivästymisestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, kahden (2) viikon kuluessa siitä päivästä, jolloin erääntymisilmoitus on annettu tai lähetetty kirjallisena Asiakkaalle. Jos Asiakas tänä aikana maksaa viivästyneen maksun tai oikaisee muun sopimusrikkomuksen, erääntyminen kumotaan.

Luoton erääntyminen tarkoittaa, että Asiakas on velvollinen maksamaan koko Luoton käytössä olevan pääoman sekä korot, maksut ja muut kulut yhdellä kertaa ja sopimus päättyy eikä Luottorajasta ole mahdollista tehdä uusia luottoerien nostoja.

Maksun viivästyessä Luotonantajalla ei ole oikeutta periä muutoin erääntynyttä maksuerää, jos viivästyminen johtuu Asiakkaan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta vastaavasta Asiakkaasta riippumattomasta syystä, paitsi jos tämä on viivästymisen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen ilmeisen kohtuutonta Luotonantajan kannalta. Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava tällaisesta tilanteesta Luotonantajalle.

Luotto erääntyy välittömästi, jos Asiakas kuolee, julistetaan maksukyvyttömäksi tai tekee oikeuden vahvistaman velkajärjestelysopimuksen.

13. Ennenaikainen takaisinmaksu

Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus maksaa koko käytössä oleva Luoton pääoma tai sen osa takaisin ennenaikaisesti ilman lisäkuluja. Mikäli Asiakas maksaa koko käytössä olevan Luoton pääoman takaisin ennenaikaisesti, Asiakkaan on ilmoitettava luotonantajalle koko Luoton takaisinmaksun päivämäärä, ja Luotonantaja laskee sopimuksen mukaisen koron kyseisen päivämäärän mukaan ja ilmoittaa koron Asiakkaalle.

14. Peruuttamisoikeus

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla peruuttamisesta Luotonantajalle 14 päivän kuluessa sopimuksen solmimisesta tai siitä, kun Asiakas on vastaanottanut sopimuksen. Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisena, ja se toimitetaan Luotonantajalle kirjepostina tai sähköpostitse. Peruuttamisilmoituksessa on oltava Asiakkaan koko nimi, henkilötunnus, peruuttamispyyntö sekä paikka, aika ja Asiakkaan allekirjoitus.

Mikäli Asiakas peruuttaa sopimuksen, hän on velvollinen maksamaan takaisin nostamansa Luoton pääoman ja maksamaan kertyneet korot sopimuksen mukaisesti laskettuna alkaen siitä päivästä, jolloin Luoton pääoma tilitettiin Asiakkaan tilille, siihen saakka, kunnes Luotto maksettiin takaisin Luotonantajalle, viipymättä enintään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksesta. Jos Asiakas ei maksa tämän nostamaa Luoton pääomaa ja sille kertynyttä korkoa 30 päivän kuluessa, peruuttaminen on mitätön ja sopimus pysyy voimassa.

Peruuttamisoikeutta ei sovelleta sopimuksen muuttamisen yhteydessä.

15. Asiakaspalvelu

Asiakas voi sopimukseen liittyvissä asioissa ottaa yhteyttä Creditstarin asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@creditstar.fi, puhelimitse numeroon , ja verkko-osoitteessa www.creditstar.fi online-keskustelun kautta tai lähettämällä viestin Asiakkaan henkilökohtaisen tilin kautta.

Asiakas voi tehdä tämän sopimuksen mukaisia Luottoon liittyviä takaisinmaksuja myös olemalla yhteydessä Creditstarin asiakaspalveluun puhelimitse ja antamalla tarvittavat tiedot omasta Debit-kortistansa (korttinsa numeron, voimassaoloajan ja turvanumeron eli kolme (3) viimeistä numeroa kortin jälkeen kortin kääntöpuolella) ja valtuuttamalla Creditstarin tekemään veloituksen Debit-kortilta Luottoon liittyvän erän /erien takaisinmaksamiseksi. Jos Asiakas reklamoi Debit-kortiltaan Creditstarin tekemän veloituksen, joka liittyy sopimuksen mukaisiin suorituksiin ja tämä suoritus takaisinveloitetaan Creditstarilta, Asiakkaan ei ole katsottu tehneen Luottoon liittyvää erän takaisinmaksua. Creditstarilla on tällöin oikeus välittömästi estää Luottorajan käyttö ja ryhtyä muihin tämän sopimuksen mukaisiin toimiin.

16. Tietosuoja ja markkinointi

Asiakkaan henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Asiakkaan henkilötietoja käytetään mm. laskutukseen, asiakassuhteen hallintaan, rahoituksen järjestelyihin ja markkinointiin.

Creditstarilla on oikeus lähettää Asiakkaalle markkinointiviestejä sähköpostitse ja tekstiviestitse, mikäli Asiakas on antanut luvan tällaiseen markkinointiin. Asiakas voi kieltää sähköisen suoramarkkinoinnin ottamalla yhteyttä Creditstarin asiakaspalveluun.

Henkilötietojen käsittelyä kuvataan tarkemmin tietosuojaselosteessa.

17. Valvontaviranomaiset

Kuluttajaluottojen myöntämistä valvovat viranomaiset ovat Suomen kuluttaja-asiamies ja Suomen kilpailu- ja kuluttajavirasto (www.kkv.fi) sekä kuluttajaviraston alaisina toimivat aluehallintoviraston paikalliset maistraatit (www.avi.fi).

18. Ylivoimainen este

Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan kaikkia ennakoimattomissa olevia tekijöitä ja/tai olosuhteiden muutoksia, jotka ovat Creditstarin hallitsemattomissa ja joita Creditstar ei voi kohtuudella välttää. Creditstarin on ilmoitettava Asiakkaalle tällaisista tilanteista mahdollisimman pian. Creditstar ei ole vastuussa mistään ylivoimaisen esteen aiheuttamista vahingoista.

19. Sopimuksen muuttaminen

Luotonantajalla on oikeus yksin oman harkintansa mukaan muuttaa sopimuksen yleisiä ehtoja sekä sopimukseen liittyviä maksuja.
Muutoksia sovelletaan voimassa oleviin sopimuksiin vain, jos muutos johtuu sovellettavien lakien muutoksista, viranomaispäätöksistä tai muista hyväksyttävistä syistä. Muutoksia sovelletaan voimassa oleviin sopimuksiin yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun Luotonantaja on ilmoittanut Asiakkaalle sopimuksen muutoksista sähköpostitse. Asiakkaalla on tällöin tämän yhden (1) kuukauden mittaisen ajan puitteissa mahdollisuus irtisanoa sopimuksensa päättymään muutosten johdosta.

20. Noudatettava laki ja riitojen ratkaisu

Sopimuksessa, näissä ehdoissa ja kaikissa näihin liittyvissä asioissa sekä näiden laadinnassa noudatetaan Suomen lakia. Mikäli riitaa ei saada ratkaistua yhteisymmärryksessä Asiakkaan ja Creditstarin välisillä neuvotteluilla, Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus kuluttajariitalautakuntaan (www.kuluttajariita.fi). Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Vaihtoehtoisesti Asiakas voi nostaa Luotonantajaa vastaan kanteen Helsingin käräjäoikeudessa tai Asiakkaan kotipaikan käräjäoikeudessa. Luotonantajalla tai kolmannella osapuolella, jolle Luotonantaja on siirtänyt oikeutensa, on oikeus nostaa asiakasta vastaan kanne Asiakkaan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Yritys: Creditstar Finland Oy
Postiosoite: c/o Business Center Aleksi, Aleksanterinkatu 15 B, 6. krs 00100 Helsinki
Puh.: 09 425 99688
Faksi: 092 319 4133
Sähköposti: asiakaspalvelu@creditstar.fi

Suomen kaupparekisteri
Y-tunnus 2301802-7

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot

Luotonantaja Creditstar Finland Oy
Osoite c/o Business Center Aleksi, Aleksanterinkatu 15 B, 6. krs, 00100 Helsinki
Puhelinnumero 09 425 99688
Sähköpostiosoite asiakaspalvelu@creditstar.fi
Internetosoite creditstar.fi

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

Luottotyyppi Jatkuva luotto
Luoton kokonaismäärä
Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa.
2 000,00 €
Nostoa koskevat ehdot
Tämä tarkoittaa, miten ja milloin rahat ovat saatavissa.
Luotonantaja myöntää luoton luotonsaajan käytettäväksi luottoaikana. Luotonsaaja nostaa haluamansa määrän luottoa yhdessä tai useammassa erässä pankkitililleen luotonantajan palvelussa.
Luottosopimuksen voimassaoloaika Luottosopimus on voimassa toistaiseksi.
Maksuerät ja tarvittaessa se järjestys, jossa maksut kohdistetaan eri saatavien lyhentämiseen Luotto maksetaan takaisin kuukausierissä, jotka sisältävät nostokulun, luoton pääoman lyhennyksen ja koron.

Luotonsaajan suoritus kohdistetaan seuraavassa järjestyksessä: nostokulut ja muut maksut, korot, luoton pääoma ja perintäkulut.
Maksettava kokonaismäärä
Tarkoittaa lainapääoman määrää sekä korkoja ja mahdollisia luottoonne liittyviä muita kustannuksia.
Maksettava kokonaismäärä on:
- pääoma 2 000,00 €
- nostokulu 6 % nostetusta luoton määrästä (120,00 €)
- korot 850,13 €

3. Luoton kustannukset

Lainakorko Luoton nimellinen vuosikorko on 68.00 %.
Todellinen vuosikorko
Kokonaiskustannukset ilmaistuina vuosikorkona luoton kokonaismäärälle.

Todellisen vuosikoron perusteella on helpompi vertailla erilaisia tarjouksia.
Luoton todellinen vuosikorko on 119.60 %, kun luoton määrä on 2 000,00 €, laina-aika 12 kuukautta ja luotto nostetaan kerralla kokonaan.

Todellinen vuosikorko sisältää luoton koron ja nostokulun. Luottoon mahdollisesti tehtävistä muutoksista aiheutuvat kustannukset eivät sisälly todelliseen vuosikorkoon.
Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin otettava

- vakuutus
- tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus

Jos näiden palvelujen kustannukset eivät ole luotonantajan tiedossa, ne eivät sisälly todelliseen vuosikoroon.
Ei
Ei
Muut kustannukset Luotonsaajan tulee maksaa nostokulu, joka on 6 % jokaisesta nostetusta luoton määrästä.

Maksunlykkäyksen soveltamisesta peritään luottoehtojen mukainen maksu. Jokaisesta luotonsaajan tekemästä eräpäivän siirrosta peritään 5 euron maksu. Maksusuunnitelmasta luotonsaajalta perittävä maksu on 1) 20 euroa, mikäli lainapääoma on 0-100 euroa, 2) 30 euroa, mikäli lainapääoma on 101-1 000 euroa ja 3) 50 euroa, mikäli lainapääoma on 1 001 euroa tai enemmän.
Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja luottosopimukseen liittyviä kustannuksia voidaan muuttaa Luotonantajalla on oikeus muuttaa voimassa olevaan luottosopimukseen liittyviä kustannuksia, jos muutos johtuu lakimuutoksesta, viranomaisen päätöksestä tai muusta perustellusta syystä. Lisäksi luotonantajalla on oikeus muuttaa voimassaolevaan luottosopimukseen liittyviä kustannuksia, jos muutokset ovat luotonsaajalle myönteisiä tai eivät heikennä luotonsaajan asemaa.

Muutoksista ilmoitetaan luotonsaajalle sähköpostitse ennen muutosten voimaantuloa.
Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut
Maksujen maksamatta jättämisellä voi olla vakavia seurauksia (esimerkiksi pakkomyynti) ja luoton saaminen voi vaikeutua.
Luotonsaaja on velvollinen korvaamaan luotonantajalle kaikki kustannukset ja palkkiot, jotka aiheutuvat luotonantajalle luoton ja siihen liittyvien maksujen perinnästä.

Luotonsaaja on velvollinen maksamaan viivästyskorkoa jokaiselta päivältä, jona kuukausierä tai muu maksu on viivästynyt. Viivästyskorko on korkolain 4 §:n 2 momentissa säädetyn mukainen kyseisessä lain kohdassa säädetyn enimmäisajan eli 180 päivää siitä, kun velka on kokonaisuudessaan erääntynyt, minkä jälkeen viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentin mukaan.

Kirjallisesta maksumuistutuksesta ja -huomautuksesta peritään 5 euroa per muistutus/huomautus. Luotonsaaja on velvollinen korvaamaan erääntyneen saatavan perinnästä aiheutuvat lain mukaiset kohtuulliset kulut.

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia

Peruuttamisoikeus
Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän kuluessa.
Kyllä. Tarkemmat ohjeet peruuttamisoikeuden käyttämisestä ovat kohdassa 5 b.
Ennenaikainen takaisinmaksu
Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osittain.
Kyllä
Haku tietokannasta
Luotonantajan on annettava teille maksutta välittömästi tieto luottotietorekisteriin tehdystä hausta, jos luottohakemus on hylätty tämän haun perusteella. Tätä ei sovelleta, jos tällaisten tietojen antaminen on Euroopan yhteisön lainsäädännössä kielletty tai se on oikeusjärjestyksen perusteiden tai yleisen turvallisuuden tavoitteiden vastaista.
Luotonantaja käyttää luottoa myöntäessään ja luottoa valvoessaan hakijan henkilöluottotietoja, joita voidaan hankkia Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n luottotietorekistereistä tai muista vastaavista kolmansien osapuolten tietopalveluista.

Jos luottohakemus on hylätty luottotietorekisteristä saatujen henkilöluottotietojen perusteella, luotonsaajalle ilmoitetaan luottotietojen käytöstä.
Oikeus saada luottosopimusluonnos Teillä on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta luottosopimusluonnos. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos luotonantaja ei pyynnön esittämishetkellä ole halukas tekemään luottosopimusta teidän kanssanne. Kyllä

5. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot

a) Luotonantajan osalta
Rekisteröinti Creditstar Finland Oy on rekisteröity Suomen kaupparekisteriin y-tunnuksella 2301802-7.
Valvova viranomainen Kuluttajaluottoja valvovat viranomaiset ovat kuluttaja-asiamies ja Kuluttaja- ja kilpailuvirasto (www.kkv.fi) sekä sen alaisina aluehallintovirastot (www.avi.fi).
b) Luottosopimuksen osalta
Peruuttamisoikeuden käyttö Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa luottosopimus ilmoittamalla siitä luotonantajalle 14 päivän kuluessa luottosopimuksen tekemisestä tai siitä ajankohdasta, kun luotonsaaja on saanut kappaleen luottosopimuksesta.

Peruuttamisilmoitus tulee tehdä kirjallisesti ja toimittaa luotonantajalle postitse osoitteeseen Creditstar Finland Oy, c/o Business Center Aleksi, Aleksanterinkatu 15 B, 6. krs, 00100 Helsinki, tai sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@creditstar.fi.

Peruuttamisilmoituksessa täytyy olla vähintään seuraavat tiedot: luotonsaajan koko nimi, henkilötunnus, ilmoitus peruuttamisoikeuden käyttämisestä sekä aika, paikka ja luotonsaajan allekirjoitus.

Luotonsaaja on velvollinen suorittamaan luotonantajalle saamansa luoton sekä luoton koron ajalta, jonka luotto on ollut luotonsaajan käytettävissä. Luottosopimuksen nojalla luotonsaajan saamat varat korkoineen on palautettava 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen tekemisestä uhalla, että peruuttaminen raukeaa ja luottosopimuksen voimassaolo jatkuu.
Luottosopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä ja toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke Luottosopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Mikäli luottosopimuksesta johtuvia riitaisuuksia ei saada ratkaistua sovinnollisesti, luotonsaajalla on oikeus nostaa kanne luotonantajaa vastaan Helsingin käräjäoikeudessa tai luotonsaajan Suomessa sijaitsevan kotipaikan käräjäoikeudessa. Luotonantajalla on oikeus nostaa kanne luotonsaajaa vastaan luotonsaajan kotipaikan käräjäoikeudessa.
Kielijärjestelyt Ennakkotiedot ja sopimusehdot annetaan suomen kielellä. Luotonantaja käyttää luottosopimussuhteen aikana suomen kieltä.
c) Oikeussuojan osalta
Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja oikeussuojamenettelyjen olemassaolo Luotonsaaja voi saattaa luottoon liittyvän asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi (www.kuluttajariita.fi). Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan luotonsaajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).
Evästekäytäntö

Evästekäytäntö

Evästeet ovat tiedostoja, jotka tallennetaan laitteellesi, kun vierailet verkossa eri verkkosivuja. Niiden avulla ei kerätä henkilökohtaisia tietoja. Evästeet ovat tärkeitä mm. verkkosivun toiminnoille ja varmistavat, että verkkosivut sekä palvelumme toimii odotusten mukaisesti. Evästeiden avulla voimme tehdä sivustomme käytöstä Sinulle helppoa ja tehokasta.

Evästeiden avulla voimme tunnistaa sivuillemme uudelleen saapuvan käyttäjän, ja tehdä siten sivustostamme käytöstä henkilökohtaisemman. Evästeitä voidaan käyttää myös markkinointi- tai mainosviestien lähettämiseen tai näyttämiseen sinulle. Evästeiden säilytysaika laitteellasi vaihtelee: suurin osa evästeistä poistetaan selauskerran jälkeen, kun taas jotkut säilyvät pidempään. Evästeet on mahdollista poistaa milloin tahansa.

Sivustollamme voi lisäksi olla joitakin yhteistyökumppaniemme evästeitä, joiden avulla on mahdollista seurata em. mainonnan tehokkuutta ja sivuston liikennettä (lisätiedot). Myös näiden evästeiden tiedot on mahdollista poistaa selaimista milloin vain.

Toivoessasi voit estää evästeet kokonaan. Tätä varten selaimesi asetuksia on muutettava. Lisätietoja saat tästä.

Edellä mainittuja, sivustolla käytettäviä evästeitä koskevia tietoja voidaan tarvittaessa päivittää säädösten ja asetusten mukaisesti ilman erillistä ilmoitusta. Päivitetyt tiedot ovat aina saatavillasi heti kun muutokset otetaan käyttöön sivustollamme.

Lisätiedot ulla.ugast@creditstar.com

×